top of page
Doporučení, rady a podmínky pro příjemné konání lekcí
vřele prosíme o dodržování následujících doporučení a pravidel
bude nám tak všem dobře
děkujeme za pochopení

včasný příchod

neodcházejte dříve

vypněte si mobil

myslete na své zdraví

vše cvičte s lehkostí

bez násilí

buďte k sobě laskaví

myslete na druhé

na lekce choďte zdraví

chovejte se tiše

respektujte styl, chování

a osobnost druhých

2 hodiny před lekcí nejezte,

noste si pití,

pijte po doušcích,

v době menstruace se výrazně šetřete

noste si svou podložku

o vašich zdravotních obtížích by měl vědět učitel jógy

mějte pohodlné oblečení, které vás netlačí a netáhne v žádné poloze, vlasy si sepněte

na lekcích si týkáme

platba za kurz je dobrovolná, v dobrovolné výši a je formou daru pro učitele

nastoupením do kurzu souhlasíte se zde výše uvedenými podmínkami a vše provádíte na vlastní zodpovědnost

na dotazy a nejasnosti vám rádi odpovíme v mailu či telefonicky

prosíme, pokud se nakonec rozmyslíte do kurzu nenastoupit, dejte vědět co nejdříve, popustíme tak místo jinému zájemci

bottom of page