top of page

Zkoušky z profesní kvalifikace Instruktor/Instruktorka jógy  

Posing with Yoga Mats

NOVĚ

Jsme žadateli o udělení autorizace

Od roku 2023 lze vykonat zkoušku u autorizované osoby a získat tak osvědčení  o profesní kvalifikaci

INSTRUKTOR/INSTRUKTORKA JÓGY

Zkoušky z profesní kvalifikace Instruktor/Instruktorka jógy probíhá od roku 2023 pouze před autorizovanou osobou nebo jejím zástupcem. Jsme žadateli o udělení autorizace.

Jakmile nám bude autorizace přidělena, budeme vás infomovat a následně umožníme zájemcům o tuto zkoušku se ke zkoušce přihlásit.

Podrobné infomace naleznete na stránkách MŠMT

bottom of page