top of page

Koncentrační techniky

Milí přátelé,

jóga je velkou studnicí úžasných informací a zejména nabídkou zkušeností, jak dojít k sobě samé/samému do nejhlubší hloubky svého Bytí. Rádi se dělíme s vámi o praxi technik jógy prostřednictvím videí, jež dáváme veřejnosti volně k užívání.

Tip, jak postupovat v koncentračních technikách: 

  • v případě, že jste neklidný člověk s preferencí pohybové akce a turbulentní mysli začněte nejprve s relaxačními technikami dle instrukcí

  • popracujte na pohodlném sedu, vynikající jsou zkřížené sedy, viz. video ZDE

  • ovšem, pokud nemůžete sedávat ve zkřížených sedech, seďte na židli a zkřižte jen kotníky.

  • není-li určeno, zaujměte vhodnou hasta mudru, např. džňána mudru.

  • věnujte pozornost všem doporučením ve video nahrávkách, neulpívejte na nových "objevech" tanoucích ze své mysli, na krásných obrazech, barvách, event. probuzených psychických silách. Pouštějte je a nezaobírejte se jimi, sic vás na cestě ke svobodě zabrzdí, svedou z cesty...

Očistná technika "čidákáši" - technika Trataka, úvod teorie

Očistná technika "čidákáši" - trataka praxe 1. stupeň

Namasté  

 Subham astu sarva džagatam!  Šťastny, ať jsou všechny bytosti!

bottom of page