top of page

Kírtany- zpěvy manter

Milí přátelé,

kírtany jsou přednesy/zpěvy manter či mytologických příběhů za doprovodu hudebních nástrojů jako je harmonium, flétna, bubny, různé asijské strunné nástroje a u nás v Evropě např. i kytara. Podrobný popis, co jsou kírtany najdete ZDE na netu.

Scházíme se cca 1x měsíčně ke kírtanům. Setkávání je úžasnou společenskou akcí, kde získáte nové milé přátelé, kde okusíte dobroty, co kdo donesl a uvolníte se zpěvem, tancem a hraním krásných melodií manter. Samotné vibrace sanskritských hlásek povznáší vaše vědomí a dochází tak k léčení na všech úrovních Bytí. Chcete-li se s námi scházet a zažívat krásu kírtanů, napište nám, budeme vám zasílat pozvánky ke kírtanům. Kírtany se konají v oblasti Frenštátu, Ostravy, Třince a všude tam, kde si nás někdo zavolá.

Zde uveřejňujeme videa z kírtanů, na kterých jsme se hudebně podíleli nebo je pořádali. 

Vám všem, kteří se účasníte našich kíratnů, děkujeme za váš úžasný zpěv, zápal a ponoření, plutí s hudbou v mantře.

srdečný dík.

Hari Óm Tat Sat
 

Mantra - myšlenka vyjádřena slovy, posvátný zvuk.

 

Mantra neboli „pravdivá slova“ jsou většinou úryvky posvátných textů (Upanišady, Védy) nebo mají zvukovou hodnotu jako semenné mantry hrúm, phat…jejich recitací, zpěvem či niterným opakováním dochází k očištění mysli od turbulentních myšlenek, k zástavě mysli a nakonec k vysvobození.

 

Mantrou můžeme zlepšovat své zdraví, přitahovat si hojnost všeho dobrého, osvobozovat se od negativních myšlenek a emocí, ovšem zaníceným opakováním mantry v řádu tisíců opakování denně může dojít k osvobození. Zvláště pronášením mantry vyjadřující absolutního Boha, dochází povznesení vědomí praktikanta; jeho vědomí se samo stane mantrou.

Praxí recitace či zpěvu manter praktikujeme cestu karmayogy, tedy altruistické pomoci a službě druhým a často bhaktiyogy, cestě oddanosti a lásky k absolutnímu Bohu, božství, absolutnu, Pravdě...

Mantra projekt je cyklus společné praxe zpěvů či pronášení manter. Společným zpěvem prolínajících se hlasů zúčastněných lze zažít pocit krásy, nádherných zvuků a souzvuků, pocitu sounáležitosti a jedinečné společné síly. Zážitek, který pozvedne na mnoho dní.

Vstupné dobrovolné na pokrytá energií studia. kde kírtan probíhá. Nadbytek vstupného bude věnován na podporu potřebných, pro které v současné chvíli pořádáme sbírky.

Namasté  

 Subham astu sarva džagatam!  Šťastny, ať jsou všechny bytosti!

bottom of page