Jama a nijama - zdrženlivosti

Milí přátelé,

když se ohlédneme do cesty Rádža jógy (Královské cesty jógy, původní název Ashtanga yoga), zjistíme, že ihned na prvním stupínku stojí JAMA a na druhém NIJAMA, čili etické kodexy, zdrženlivosti, příkazy, zákazy.

Bez jejich postupného přijetí a postupným procesem změny chování a postojů, nelze na cestě jógy postoupit do praxe tzv. vyšší jógy a tedy k Poznání Pravdy. 

Poslechovky jsou zde pro vás,

srdečně Yoga Berkana 

Pravidla Jama

Ahimasa - dokonalá neškodnost - etické pravidlo jógy

Satja - Pravdivost - etické pravidlo jamy

Asteya - nepřivlastňování - etické pravidlo jamy

Brahmačárja - střídmost - etické pravidlo jamy

Aparigraha - neulpívání, nehromadění, nepřipoutávání se

Pravidla Nijama

Sauča - čistota těla a mysli

Santosha - spokojenost

Tapas - sebekázeň, dodržování řádu

Svadhyaya - sebestudium a studium posvátných textů a moudrostí

Ishvara pranidhana - oddanost nejvyššímu principu (Vědomí, Bohu, Universu, Absolutnu...)

Namasté  

 Subham astu sarva džagatam!  Šťastny, ať jsou všechny bytosti!

Kontakt
  • Facebook - Black Circle

© 2016 by YOGA BERKANA.

603 793 595

koshi zvonkohra voda 3.jpg

Z

v

o

n

k

o

h

r

y

KOSHI

eshop