JAMA a NIJAMA

kalendář pro rok 2019

JAMA - pět etických pravidel, doporučení, spíše zákazů a tedy zdrženlivostí. Jsou podmínkou pro praxi jógy, avšak jejich osvojení přichází časem po přijetí nových postojů vůči těmto pravidlům a po čase soustavného sebepozorování. Tato etická pravidla nás vedou k patřičnému chování vůči druhým i sobě samému, vedou k pocitu lásky k sobě a ke všem a všemu.

NIJAMA - pět etických pravidel a spíše tedy příkazů, jež vedou
k sebezdokonalování adepta. Postihují hlubší vrstvy osobnosti.

Zdroj: 

KNAISLOVÁ, Ivana a Jan KNAISL. Unijóga. Praha: Beta, 2007. ISBN 978-80-7306-324-5. Strana 32.

Kontakt
  • Facebook - Black Circle

© 2016 by YOGA BERKANA.

603 793 595

koshi zvonkohra voda 3.jpg

Z

v

o

n

k

o

h

r

y

KOSHI

eshop