Eva a Ivo Berkana

0153.JPG

Není pro mne jiné cesty, nežli té, po které kráčím.

Šťastny, ať jsou všechny Bytosti!

0152_edited.jpg

Není pro mne jiné cesty, nežli té, po které kráčím.

Šťastny, ať jsou všechny Bytosti!

Vítej příteli,

máme-li říci o sobě pár slov, 

tak stačí snad sdělit, že náš život je jógou.

Studujeme, praktikujeme, předáváme

a

jsme.

Blízká je nám cesta Míly a Eduarda Tomášových a všech učitelů a mudrců, jež oni sami zmiňují. 

Pilně praktikujeme Bihárskou školu Sv. Satyanandy, tedy školu starověkých jógických technik tantry a kryjí.

Eva je absolventkou ročního akreditovaného vzdělávání pro učitele jógy pod vedením manželů Knaislových - Český svaz jógy, kde získala akreditované vzdělání v oboru učitel jógy třídy B.

Eva a Ivo jsou absolventy roční školy terapeutické jógy pod vedením manželů Knaislových - Český svaz jógy.

Oba jsme byli účastníky vzdělávacích seminářů zejména Míly Sávitrí Mrnuštíkové, škola Dr. Sw. Gítánandy.

Vzděláváme se a praktikujeme  dle textů vážených a našim srdcím blízkých Míly a  Eduarda Tomášových. 

V současné době jsme ponořeni do studia starověkých tantrických technik jógy a kryjí Bihárské školy jógy Sw. Satyanandy Saraswatiho a následujeme odkaz manželů Eduarda a Míly Tomášových, a následujeme tak cestu integrální; džňána, karma, rádža a bhakti jógy ve vší úctě, pokoře i vážnosti a radosti.

Eva je absolventkou lékařské fakulty UP, jako zdravotník působila v akutní medicíně a vyučovala na střední a vyšší zdravotnické škole. Nyní se výhradně věnuje studiu jógy a jejímu předávání a šíření..