Eva a Ivo Berkana

Není pro mne jiné cesty, nežli té, po které kráčím.

Šťastny, ať jsou všechny Bytosti!

Není pro mne jiné cesty, nežli té, po které kráčím.

Šťastny, ať jsou všechny Bytosti!

Vítej příteli,

máme-li říci o sobě pár slov, 

tak stačí snad sdělit, že náš život je jógou.

Studujeme, praktikujeme, předáváme

a

jsme.

Blízká je nám cesta Míly a Eduarda Tomášových a všech učitelů a mudrců, jež oni sami zmiňují. 

Pilně praktikujeme Bihárskou školu Sv. Satyanandy, tedy školu starověkých jógických technik tantry a kryjí.

Eva je absolventkou ročního akreditovaného vzdělávání pro učitele jógy pod vedením manželů Knaislových - Český svaz jógy, kde získala akreditované vzdělání v oboru učitel jógy třídy B.

Eva a Ivo jsou absolventy roční školy terapeutické jógy pod vedením manželů Knaislových - Český svaz jógy.

Oba jsme byli účastníky vzdělávacích seminářů zejména Míly Sávitrí Mrnuštíkové, škola Dr. Sw. Gítánandy.

Vzděláváme se a praktikujeme  dle textů vážených a našim srdcím blízkých Míly a  Eduarda Tomášových. 

V současné době jsme ponořeni do studia starověkých tantrických technik jógy a kryjí Bihárské školy jógy Sw. Satyanandy Saraswatiho a následujeme odkaz manželů Eduarda a Míly Tomášových, a následujeme tak cestu integrální; džňána, karma, rádža a bhakti jógy ve vší úctě, pokoře i vážnosti a radosti.

Eva je absolventkou lékařské fakulty UP, jako zdravotník působila v akutní medicíně a vyučovala na střední a vyšší zdravotnické škole. Nyní se výhradně věnuje studiu jógy a jejímu předávání a šíření..