Eva a Ivo Berkana

Eva je absolventkou ročního akreditovaného vzdělávání pro učitele jógy pod vedením manželů Knaislových - Český svaz jógy, kde získala akreditované vzdělání v oboru učitel jógy třídy B.

Eva a Ivo jsou absolventy roční školy terapeutické jógy pod vedením manželů Knaislových - Český svaz jógy.

Oba jsme byli účastníky vzdělávacích seminářů zejména Míly Sávitrí Mrnuštíkové, škola Dr. Sw. Gítánandy.

Vzděláváme se z textů vážených Míly a  Eduarda Tomášových. 

V současné době jsme ponořeni do studia starověkých tantrických technik jógy a kryjí Bihárské školy jógy Sw. Satyanandy Saraswatiho a následujeme odkaz manželů Eduarda a Míly Tomášových, a následujeme tak cestu integrální; džňána, karma, rádža a bhakti jógy ve vší úctě, pokoře i vážnosti a radosti.

Eva je absolventkou lékařské fakulty UP, jako zdravotník působila v akutní medicíně a vyučovala na střední a vyšší zdravotnické škole. Nyní se výhradně věnuje studiu jógy a jejímu předávání a šíření..

"Není pro mne jiné cesty nežli té, po které kráčím."

 

Vítejte milí přátelé,

náš život je prodchnut jógou, je jógou samotnou a vše se v našem životě točí v kruhu jógy. Studujeme, praktikujeme a vnímáme.

Svět jógy nás uvítal systémem Rádžajógy, a přes studium školy Sw. Gítánandy a odkaz Eduarda a Míly Tomášových jsme přikročili ke studiu a praxi jógy v integrálním pojetí zahrnující nejen rádžajógu, ale i karma, bhakti a djana jógu. V současné době následujeme odkaz manželů Tomášových a pilně studujeme praxi školy Bihárské, tedy starověkých tantrických technik jógy a krijí Sw. Satyanandy Saraswatiho. Jsme tedy taktéž praktikanty krija jógy

Záměrem je zprostředkovávat lidem hlubokou moudrost jógy a napomáhat tak k uzdravení, ke změně životního stylu či nalezení vnitřní cesty k sobě sama, ke svému božství a nakonec k Bohu (vesmíru, absolutnu…). Stále máme v srdci připomínku, že my všichni jsme Bytosti na cestě, hledající věčné štěstí, tichou radost a stálou rovnováhu. Věříme ve společnou pomoc a povzbuzení nás všech navzájem. Krija jóga může na této cestě významně pomoci, neboť právě krija jóga má velmi propracovaný systém meditační průpravy a spontánním způsobem vede praktikanta za krátký čas do stavu meditace.

Kurzy, jež pořádáme, se snažíme koncipovat strukturovaně, smysluplně a srozumitelně. Postupujeme od základů k vyšším technikám jógy dle možností a potřeb všech praktikujících. Vyrovnáváme sílu a pružnost jak těla, tak mysli a stále posilujeme svou rovnováhu. Pro pokročilé organizujeme kurzy krija jógy, pro začátečníky a osoby se zdravotními problémy kurzy terapeutické jógy a zdravá záda.

Kromě pravidelných kurzů pořádáme nejrůznější akce s tématem jógy, pravidelně zpíváme společně mantry a organizujeme Óm chanting. Nechybí podpora a organizovaná pomoc bližním a potřebným. Další naší činností je pořádání dovolených s jógou, v letním období v Chorvatsku a během roku v některé v zemích Asie. Pracujeme také na literární a obrazové formě předávání jógy.

Stále se učíme a čerpáme od osobností, a tímto s hlubokou úctou děkujeme: Ivance a Honzovi Knaislovým, Míle Sávitrí Mrnuštíkové, již odešlým mistrům Eduardovi a Míle Tomášovým, Šrí Sv. Gítánandovi,  a jako představiteli směru školy Bihárské vzdáváme hlubokou úctu Sw. Satyanandovi Saraswatimu.

"Soucit nechme prostoupit každou naší myšlenkou, každou naší emocí, každým naším slovem, každým naším činem!"

Subham astu sarvadžagatam!

Šťastny, ať jsou všechny bytosti!

 

S úctou a klidnou radostí Eva a Ivo Berkana

 

Kontakt

Telefon: 603 793 595

Email: eva(zavináč)berkana.cz

            ivo(zavináč)berkana.cz

  • Facebook - Black Circle

© 2016 by YOGA BERKANA.