top of page

Milí přátelé,

na počátku byla vize. Vize vytvořit multi-studio, ve kterém by učili milí lidé nejrůznějších směrů a cest a obohacovali tak další lidi ve svém městě a okolí. Projekt, jež byl v srdci, se zdařil. Vzniklo centrum Berkana a dost dlouhou dobu složilo a žilo ve městě Frýdek-Místek. Dnes centrum neexistuje, avšak obohatilo mnohé z nás a způsobilo různé změny v našich životech. Dále působíme bez centra, v různých místech dle našeho srdce. Rozšiřujeme povědomí o józe a její moudrosti tak nejlépe, jak umíme.

 

Centrum Berkana přineslo taktéž významnou změnu ve znění našeho příjmení. Věříme, že jméno může jeho nositele podpořit na jeho cestě k poznání nebo mu cestu naopak ztížit. Proto jsme učinili krok ke změně jména. Naše jméno Berkana je názvem starogermánské runy. Runy jsou znakové sady pocházející nejspíše z písma etruského a řeckého a používaly se v germánských jazycích. Runy byly obvykle vyryty do kamenů či dřeva a byly často používány k rituálním či magickým účelům.

 

Představitelem runy Berkana je strom Bříza, jež je typický symbol plodnosti, obnovy a očisty.

Bříza se snadno rozmnožuje a to i na nehostinných místech, uchytí se a roste. Runa Berkana tedy nese znamení očisty a nového začátku a nových příležitostí. Jelikož Berkana vypovídá o dobrém zdraví a vitalitě, čistotě a zrodu, stala se naším osobním jménem úředním jako podpora nás samých na cestě životem.

bottom of page