top of page

Relaxační techniky

Milí přátelé,

jóga je velkou studnicí úžasných informací a zejména nabídkou zkušeností, jak dojít k sobě samé/samému do nejhlubší hloubky svého Bytí. Rádi se dělíme s vámi o praxi technik jógy prostřednictvím videí, jež dáváme veřejnosti volně k užívání.

Tip, jak postupovat v relaxačních technikách: 

  • v případě, že jste neklidný člověk s preferencí pohybové akce a turbulentní mysli začněte dynamickými formami relaxačních technik,

  • po zvládnutí dynamických forem, postupně přecházejte k těm statickým formám,

  • před statickou relaxací si vždy proveďte nějakou dynamickou formu relaxace,

  • při praktikování dynamických forem dbejte svého dechu, jenž vás vede v pohybu a stále dech prohlubujte, zpomalujte a tím i pohyb, 

  • "naciťujte" se na svůj dech a pohyb,

  • kdo si libuje ve statických relaxacích, můžete rovnou k nim přejít, avšak vám pro měnu neuškodí i trocha dynamiky, a tak po skončení statické relaxace si dopřejte postupné rozhýbání a návrat do světa pomocí některé dynamické formy,

  • Jóga nidra je určena těm, jež udrží pozornost po dlouhou dobu a jsou velmi uvolnění. 

  • prosím, nevynechejte úvodní slova k relaxacím, neboť vám dají skvělé informace!

Umění relaxace - nesmírně zajímavé povídání o nás, 1. díl

Umění relaxace 2. díl, nesmírně zajímavé povídání o nás samých

Relaxační techniky - dynamické formy

Cyklus relaxačních technik - úvod o významu a účincích relaxací

Cyklus relaxačních technik - dynamická relaxace kaya kriya

Cyklus relaxačních technik - dynamická relaxace
pawanmukti kriya

Cyklus relaxačních technik - dynamická relaxace Brahma mudra

Cyklus relaxačních technik - dynamická relaxace drdha kriya

Cyklus relaxačních technik - dynamická relaxace tala kriya

Cyklus relaxačních technik - dynamická relaxace matsya kriya

Cyklus relaxačních technik - spinální cviky v lehu na zádech

Cyklus relaxačních technik - protřepávačky a jemné kmitání

Relaxační techniky - statické (v lehu bez pohybu)

Cyklus relaxačních technik - příprava k relaxaci a volba pozice těla

Cyklus relaxačních technik - relaxace - přechod mezi dynamickou a statickou formou

Cyklus relaxačních technik - další krok ke statické relaxaci

Cyklus relaxačních technik - detailní relaxace obličeje a hlavy

Cyklus relaxačních technik - Vkládání shanti/míru do těla

Cyklus relaxačních technik - detailní relaxace dolních končetin

Cyklus relaxačních technik - detailní relaxace horních končetin

Cyklus relaxačních technik - detailní relaxace páteře a celých zad

Cyklus relaxačních technik - detailní relaxace hrudi, břicha  a pánve

Cyklus relaxačních technik - tíhová relaxace

Relaxační technika - Vědomí dechu v uvolněném těle

Relaxační technika - Vědomí těla - meditační průprava

Relaxační/meditační technika - Vědomí vnitřního prostoru těla

Namasté  

 Subham astu sarva džagatam!  Šťastny, ať jsou všechny bytosti!

bottom of page