top of page
Yoga Class
Yoga Practice

INSTRUKTOR JÓGY

razítko škola.jpg

MŠMT akreditované rekvalifikační studium
profesní kvalifikace

instruktor/instruktorka jógy

210 hodin

Studenty přijímáme do 1. 9. 2024

Namasté vážení zájemci o hlubší studium jógy,

srdečně vás vítáme ve škole jógy, jež snoubí praxi starobylých technik jógy s moderním přístupem a praxí současné doby. V našem kurzu v hodinové dotaci 210 hod. prožijete intenzivní čas v kontaktu se zkušenými učiteli v prezenční formě studia, jež dává záruku co nejkvalitnějšího přenosu informací a dovedností z učitele na studenta a dostatek času na zvnitřnění technik jógy.
 

Naše priorita

V lásce a a pokoře co nejpoctivější a celistvé předávání znalostí a dovedností jógových technik mnohokráte procvičovaných a opakovaných s nácvikem a praxí výuky jógy.  Vlastní široká praxe jógy vyučujících zaručuje integrální přístup k józe neomezující se na jeden styl jógy, což vám studentům dává hlubší vhled do různých cest jógy s dostatkem času zažít a zvnitřnit nové techniky a nabýt tak více jistoty v jejich praktikování a předávání.

bottom of page