top of page

INSTRUKTOR JÓGY

MŠMT akreditované

rekvalifikační studium
profesní kvalifikace

instruktor/instruktorka jógy

210 hodin

Začínáme září 2023

Yoga Practice

Akreditované studium MŠMT profesní kvalifikace Instruktor jógy s časovou dotací 210 hodin připravuje kvalitní učitelé jógy, jež jsou kompetentní vést skupinové a individuální lekce jógy pro všechny věkové kategorie lidí, taktéž pro osoby se zdravotními problémy a specifické skupiny lidí jako jsou děti, těhotné ženy a senioři

Prioritou vzdělávání v naší škole je komplexnost, holistický přístup k člověku, zdravé provedení technik jógy, kontraindikace technik jógy, asistence učitele v pozicích a dalších technikách, praxe, praxe a praxe a pokorný přístup k člověku a k józe jako takové. Odborným garantem studia je Eva Berkana, která jako vysokoškolsky vzdělaný zdravotník a zároveň dlouholetý praktikant a učitel jógy razí cestu integrální jógy, tedy neomezování se na jeden proud, jeden styl jógy (např. posturální jóga - praxe ásan). Evina osobní zkušenost s karma jógou, bhakti jógou, džňána jógou, rádža jógou a krija jógou, mantra jógou a kundalini jógou zaručuje přístup integrálního pojetí studia jógy. Eva učí jak dospělé, tak se věnovala dětem a mentálně i tělesně retardovaným dětem, těhotným ženám a lidem se specifickými onemocněními. Zárukou kvality je Evino studium pod Českým svazem jógy, kde získala vzdělání instruktora jógy v ročním vzdělávacím programu, studium trenérství pod Karlovou Univerzitou a roční studium terapeutické jógy pod Českým svazem jógy. Eva prošla a prochází praxí vyšších jóg obsahující práci s kundalíní, mantrami a vizualizacemi, je praktikant starověkých technik jógy, tantry a kryjí.

Komplexní výuka zahrnuje jak důsledně zdravé provádění ásan, jógových rozcviček, očistných technik, krijí, muder, bandh aj., ale taktéž spirituální praxi, tedy vyšší jógu.

Výuka i závěrečné zkoušky probíhají ve Frenštátě pod Radhoštěm.

bottom of page