top of page

Video kurzy

Milí přátelé,

z vašich pozitivních reakcích, kdy jste během karantény kvitovali možnost praktikovat jógu nadále ve svých domovech, reagujeme na vaše přání a vycházíme vám vstříc s formou video kurzů.

Naší snahou je předávat formou videa smysluplně komplexní lekce jógy, které nejsou pouhým tělesným cvičením, avšak skutečně integrálně zahrnující všechny metody a přístupy jógy.

Video kurz obsahuje celkem 13 lekcí pro začátečníky.

Adepta vede krok po kroku smysluplně.

K lekcím, jež uceleně provází adepta jógy po celou dobu praxe, jsou doporučeny další videa, jež vhodným způsobem doplňují probíranou tématiku.

Tzn., že kromě 13 základních lekcí trvající 1.5 hod., můžete vhodně prostudovat další videa a tím zcela efektivně pochopit a zvládnout téma, praxi a nácvik všech technik.

Video lekce jsou vám k dispozici neustále, můžete se k lekcím stále vracet, rozvrženy jsou však tak, že byste je měli zvládnout nejpozději během 4 měsíců.

Dále lze využít navazující video kurz kriya jógy, tzv. kurz kriya jógy stupeň 2.

13 lekcí po 1.5 hod plus další videa zdarma

cena kurzu 2347 Kč

Bihar upotavka na web.jpg
Krija jóga - začátečníci
kurz dle Bihárské školy jógy - 1.5 h. lekce

Kurz doporučuji zejména těm zájemcům, jež mají směřování k hlubšímu pochopení sebe sama skrze komplexní praxi jógy sestávající se ze starodávných osvědčených a klasických technik jógy. V žádném případě nejde o pouhé tělesné cvičení jógových rozcviček, sestav a ásan, nýbrž o komplexní systém zahrnující postupně se rozvíjející další praxe jógy jako je práce s energií, schopnost hlubších relaxačních stavů, rozvinutější schopnost imaginace, koncentrace a posléze meditace. Ani zde však praxe nekončí, spíše začíná...Nechybí nácvik očistných technik, etická témata, téma manter, karmajógy, bhakti atd. A to vše integrálně se promořující a zařazující do vašich každodenních životů. Jelikož praxe jógy se nepraktikuje 1.5 hod denně na rozložené karimatce, avšak celodenně a stále. Zvyšuje se bdělost, pozorování sebe sama a vnímání sebe, svých pocitů, mysli a její usměrňování. Teprve v dalších kurzech kriya jógy se můžete postupně seznámit a nacvičit tzv. praxe vyšší jógy. Kurz je pro ty, jež to prostě myslí vážně a oddaně se do praxe vloží. Lekce jsou určeny všem lidem s alespoň menší zkušeností jógy. Směrodatná je však zejména píle, vytrvalost a schopnost setrvání.

Starověké jógické a tantrické techniky krija jógy Bihárské školy jógy Sw. Satyanandy Sarasvatí.

 

Systematický kurz vede adepta smysluplným způsobem od základů k vyšším praktikám. Rozvíjí praktikanta všestranně; v ásanách, v pránájámě, v prátjáháře, předkládá postupně očistné techniky a má velmi propracovaný systém meditační průpravy. 

Systém krija jógy vede adepta do hlubších stavů relaxace, tak hlubokých, že se v nich koncentrace stává spontánní aktivitou. Ta vede postupně k rozšířenému vědomí, k transcendenci. Schopnost meditovat tak není pouhým přáním někde vzdáleným v daleké budoucnosti, ale životní realitou, která nastává po poměrně krátkém čase pravidelné praxe. Na rozdíl od dalších systémů jógy, krija jóga vede adepta k meditaci skrze stavy uvolnění a využívá právě spontánního překlenutí v jedno-bodovou koncentraci. Adept pak není zklamán z opakovaných neúspěchů v pokusech o meditaci, ale naopak shledává, že se v meditaci nachází.

Praktikující se během kurzu bude ubírat dle výuky Bihárské školy jógy, od jednodušší praxe k náročnější. Pro dobrý výsledek očištění mysli a těla je vhodné být pravidelným účastníkem lekcí.

 

1.5- hodinová lekce dává prostor pro ideální koncepci praxe jógy zahrnující relaxaci, ztišení smyslů a stažení pozornosti dovnitř do sebe sama, rozcvičení, praxi ásan a pránájámy. Zbývá také dostatečný prostor na praxi koncentrace a postupně meditace.

Kurz je vhodný pro každého, kdo hodlá se ubírat hlouběji do svého nitra, hlouběji skrze praxi jógy poznávat sama sebe a ovládat složitější techniky a přístupy jógy, kdo se nevyhýbá etickým otázkám a hodlá nastolit ve svém životě řád.

Lokah samastah sukhino bhavantu, srdečně E

Video kurz obsahuje celkem 13 lekcí pro začátečníky.

Adepta vede krok po kroku smysluplně.

K lekcím, jež uceleně provází adepta jógy po celou dobu praxe, jsou doporučeny další videa, jež vhodným způsobem doplňují probíranou tématiku.

Tzn., že kromě 13 základních lekcí trvající 1.5 hod., můžete vhodně prostudovat další videa a tím zcela efektivně pochopit a zvládnout téma, praxi a nácvik všech technik.

Kurz pro začátečníky se věnuje základnímu rozhýbání dechu, základnímu rozcvičení těla, postupnému nácviku uvolňování těla - relaxacím a prvním jednoduchým očistným technikám, jež by měl adept integrovat do svého každodenního života.

13 lekcí po 1.5 hod plus další videa zdarma

cena kurzu 2347 Kč

Terapeutická jóga kurz - začátečníci

Lekce jsou určeny všem věkovým skupinám, avšak předpokladem je schopnost tělesného pohybu, tedy lekce nejsou určeny lidem imobilním, avšak mnohé techniky v kurzu obsažené, jsou přínosné i pro imobilní osoby. Kurz pro začátečníky si klade za cíl adepta rozhýbat tělesně, uvolnit jej jak tělesně, tak emocionálně a v mysli, naučit první základní očistné ozdravné techniky a integrovat je do každodenního života a uvést adepta do etických témat jógy, jež svým obsahem začnou spouštět pozitivní změny mysli a tím i chování. Ozdravný proces je tak celistvě uveden do chodu a dějí se procesy očistné, ozdravné a někdy velmi příjemné, někdy méně.

Koncepce každé lekce poskytuje smyslupnou praxi jógy dle 8-dílné stupnice Královské jógy (Ashtanga jógy nebo nověji Rádžajógy) a  nabízí smyslupnost a ucelenost jednotlivých lekcí a nakonec celého kurzu.

 

V lekcích se praktikující dozví množství zajímavých informací o fungování našeho těla a to i toho emočního a jemnohmotného, prakticky zvládnou různá cvičení k upevnění dolních končetin, páteře a vůbec celého pohybového aparátu, dozví se o základních radách a pravidlech jógy (jama, nijama), začnou pozorovat a léčit svůj dech, nakonec ovládat svůj dech, začnou praxi prátjáháry (praxe se smyslovými orgány), efektivně odstraní následky stresu pomocí relaxací a postupně přejdou k praxi koncentrační až meditační. 

Největší zřetel je však kladen na korekci dechu, a odstranění napětí těla a mysli!

Pevné zdraví ve všech rovinách přeje srdečně Eva

Video kurz obsahuje celkem 13 lekcí pro začátečníky.

Adepta vede krok po kroku smysluplně.

K lekcím, jež uceleně provází adepta jógy po celou dobu praxe, jsou doporučeny další videa, jež vhodným způsobem doplňují probíranou tématiku.

Tzn., že kromě 13 základních lekcí trvající 1 hod., můžete vhodně prostudovat další videa a tím zcela efektivně pochopit a zvládnout téma, praxi a nácvik všech technik.

Kurz meditací pro začátečníky strukturovaným způsobem adepta vede od jedné koncentrační techniky ke druhé. Pozornost a bdělost adepta se zvyšuje a dochází ke spontánním jednobodovým koncentracím a pak meditacím. Završením každé techniky je setrvání v duchovním srdci a nalézání ticha v tomto "prostoru".

Abychom se do stavu pozornosti snáze dostávali, je každá lekce opatřena úvodní pránájámou, která se postupně rozvíjí a tím je adept obohacen o systematickou pránájámicou průpravu a praxi.

Kurz meditací

Lekce jsou přístupné všem osobám vyjma osob s těžšími poruchami soustředění, vážnějšími psychickými onemocněními (halucinace, psychózy, schizofrenie...), dětem (záleží na věku a typu osobnosti - na dotaz), 

Koncepčně smysluplný kurz meditačních technik, jež adepta postupně dovedou spontánně do stavu meditace. Meditační techniky vycházejí z Bihárské školy jógy, jež soustřeďuje starobylé techniky tantry, jógy a védské. Adepta tyto techniky vedou k vytříbení POZORNOSTI, jež se ve velmi krátkém čase pravidelné praxe překlenuje v jedno-bodovou koncentraci, kdy je již malý krůček k překlenutí se spontánně do stavu meditace - zástavy myšlenek. Na každé lekci praktickým způsobem adept obdrží vědění a praxi techniky, jež praktikuje tak dlouho, dokud je nezvládne. V další lekci se posouvá dále.

Systém krija jógy vede adepta do hlubších stavů relaxace, tak hlubokých, že se v nich koncentrace stává spontánní aktivitou. Ta vede postupně k rozšířenému vědomí, k transcendenci. Schopnost meditovat tak není pouhým přáním někde vzdáleným v daleké budoucnosti, ale životní realitou, která nastává po poměrně krátkém čase pravidelné praxe. Na rozdíl od dalších systémů jógy, krija jóga vede adepta k meditaci skrze stavy uvolnění a využívá právě spontánního překlenutí v jedno-bodovou koncentraci. Adept pak není zklamán z opakovaných neúspěchů v pokusech o meditaci, ale naopak shledává, že se v meditaci nachází.

 

Subham astu sarva džagatam, srdečně Eva

13 lekcí po 1 hod plus další videa zdarma

cena kurzu 1564 Kč

Zdravá záda - kurz

Lekce jsou určeny všem zájemcům, při vážných zdravotních obtíží je nutná konzultace. Osoby s výhřezy plotének jsou v kurzu vítány!

Naprosto úžasné cvičení pro vaše záda. Posilující, protahující cviky vycházející z jógy učené učitelkou s  letitou praxí v tomto oboru. Postupně se naučíte uvědomovat si své tělo, jeho držení, napravíte vadné držení těla, procítíte dech v těle a využijete jej k uvolnění přebytečného napětí v těle. Příjemným způsobem si osvojíte přátelské cvičení jako je pozdrav slunci v lehu na zádech, posilující cviky pro záda a celý trup a končetiny a uvolníte vhodnými torzními cviky (aj.) blokády, nepohodlí v těle a svalové pancíře. Nedílnou součástí lekce je množství užitečných rad a postupů pro vaše zdravá záda a na závěr každé hodiny vedená relaxace pro dovršení účinku předchozích cvičení.

Kurz zdravá záda vám do života přinese skutečně radost, neboť záda nemusejí bolet, ale mají šanci být ohebná, pružná a silná. Nakonec uvědomme si, že páteř je osou těla a prochází jí mícha z níž odstupuje velké množství nervů, které vchází do celého těla. Tím má stav páteře nepochybný dopad na stav celého těla, na to, zdali se cítíme zdravě, radostně a netrpíme bolestmi kdekoliv v těle.

Přeji vám radostný pocit lehkosti, Eva

Video kurz obsahuje celkem 13 lekcí pro začátečníky.

Adepta vede krok po kroku smysluplně.

K lekcím, jsou doplňková videa, jež vhodným způsobem doplňují probíranou tématiku.

Tzn., že kromě 13 základních lekcí trvající 1 hod., můžete vhodně prostudovat další videa a tím zcela efektivně pochopit a zvládnout téma, praxi a nácvik všech technik.

Videa jsou k dispozici dlouhodobě!

Postupujeme pomalu, obezřetně, ale vytrvale a trpělivě. Dáme do pořádku nožní klenby, držení těla a vyrovnáme pružnost těla a sílu těla.

13 lekcí po 1 hod plus další videa zdarma

cena kurzu 1560 Kč

CENY KURZŮ

TERMÍNY LEKCÍ

bottom of page