top of page
Festival of Color
Indie...svátek Holi

2020

Praxe kriya jógy v Indii během vítání jara -
svátku HOLI

08.03. - 18.03. 2020

Indie - fascinující kus Země, kraj mnoha protikladů a nezměrné prosycenosti víry, lásky k Bohu a rituálů. Setkání se s Indií právě ve chvíli velké radosti - festivalu barev čili vítání jara - svátku Holi, je skutečnou příležitostí zakusit stav jiné mentality lidí, jiné kultury a jiných zvyků. Propojení s praxí kriya jógy na silných místech činí z této cesty mimořádný mezník v životech lidí. 

Navštívíme výjimečná a energeticky významná místa jako hrobku lásky div světa Taj Mahal, růžové město Jaipur, impozantní pevnost Agru, město duchů Fatehpur Sikri, sloní vesnici, strávíme noc v nádherných palácích Haveli a cestu zakončíme relaxem na překrásných plážím státu Goa v Agondě.

 

Kde lépe se ponořit do praxe kriya jógy, než-li v samotné kolébce jógy, v dramaticky krásné Indii, zemi mnoha protikladů, krásy, vášní a nesmírné chudoby a bohatství. Smysluplnou praxi starověkých tantrických technik kriya jógy Bihárské školy spolu se zkušeností tamní energie nasměrujeme své sebepoznávání do hlubších sfér našeho Bytí.

Říká se, že první cesta do Indie často změní člověku život. Odhodí nepotřebné, zastaralé, překonané, provede úklid ve všech aspektech svého života a nastolí cestu pokoje, míru a duchovní poutě. Jedinečné propojení praxe starověkých technik kriya jógy, jež adepta snáze vedou k meditaci, spolu s přítomným okamžikem nespoutané Indie, může být právě tím pozitivním krokem vašeho života.

bottom of page