Sat on the Rocks

za krásou a čistotou panenských hor, jezer a buddhistických stúp Ladakhu
 

Spirtuální cesta severní Indií Ladakh     

Cílem cesty je nejen navštívení nových míst naší krásné planety, avšak taktéž podpořit a povznést spirituální sebe-rozvoj, trávit na vybraných místech více času třeba i v meditacích, opakováním mantry v srdci, vyciťováním si vnitřního ticha, a tak dojít co největšího pročištění, projasnění a duchovního poznání. Energie míst po staletí provibrovávána modlitbami a vírou zdejších lidí má podpořit tento záměr. Cesta je vhodná i pro lidi hojící se ze zdravotních potíží, jimž blízkost panenské přírody a krásy zdejších lidí napomůže k vlastnímu procesu hojení. Ať už buddhistický nebo hindský chrám či čisté předhůří Himalájí, kamenná svatyně nebo pohled na jezero; všechna tato místa nesoucí staletou víru, důvěru a modlitby zdejších lidí, podpoří náš záměr, jež slouží nejen nám samotným, ale celému našemu okolí a z/Zemi.

Spirituální cesta Severní Indií nás zavede na ta nejdůležitější buddhistická místa, na místa čistých jezer a jedinečných hor Ladhaku:

 

  srpen 2022

pozn. cesta není turisticky náročná, nejde o sportovní výstupy v horách

podrobnosti k cestě brzy

Foto je autentické z Ladakhu