top of page
MAntra projekt pro web.jpg
Mudra Meditation

Vážení přátelé,

díky daru z váše se podařilo utvořit velké uskupení přátel manter a kírtanů. Scházíme se každý týden, hrajeme na hudební nástroje a zpíváme mantry. Melodie jsou krásné a mantry každého chytí za srdce.

Máte-li zájem přidat se k nám, stačí se nám OZVAT!

Stáhni si mantrovníček skupiny Mantraband a přijď zpívat a hrát s námi!

Mantra japa 108x gayatri mantra - mantruj s námi

Z veřejných vystoupení

om symbol 2.jpg

Pranava ÓM

mantra všech manter

Symbol absolutna

Základní kosmická vibrace

Vše je zvukem ÓM

om mani padme hum symbol 5.jpg

Óm mani padmé húm

Mantra soucitu

Nejznámější mantra tibetského buddhismu.

Transformuje negativní emoce.

om asatoma sat.jpg

Om asatoma sat gamaya

Mantra míru

Přináší vnitřní pocit klidu a míru.

on namo narayanaya.jpg

Om namo narayanaya

Mantra pro dosažení Nejvyššího božství

cesta Bhakti

gate mantra.jpg

Gate gate paragate

Mantra uklidňující srdce

Buddhistická mantra

gayatri mantra.jpg

Gayatri mantra

Ochranná, očistná, prosvětlující mantra

tisíce let stará védská mantra

Mantra - myšlenka vyjádřena slovy, posvátný zvuk.

 

Mantra neboli „pravdivá slova“ jsou většinou úryvky posvátných textů (Upanišady, Védy) nebo mají zvukovou hodnotu jako semenné mantry hrúm, phat…jejich recitací, zpěvem či niterným opakováním dochází k očištění mysli od turbulentních myšlenek, k zástavě mysli a nakonec k vysvobození.

 

Mantrou můžeme zlepšovat své zdraví, přitahovat si hojnost všeho dobrého, osvobozovat se od negativních myšlenek a emocí, ovšem zaníceným opakováním mantry v řádu tisíců opakování denně může dojít k osvobození. Zvláště pronášením mantry vyjadřující absolutního Boha, dochází povznesení vědomí praktikanta; jeho vědomí se samo stane mantrou.

Praxí recitace či zpěvu manter praktikujeme cestu karmayogy, tedy altruistické pomoci a službě druhým a často bhaktiyogy, cestě oddanosti a lásky k absolutnímu Bohu, božství, absolutnu, Pravdě...

Mantra projekt je cyklus společné praxe zpěvů či pronášení manter. Společným zpěvem prolínajících se hlasů zúčastněných lze zažít pocit krásy, nádherných zvuků a souzvuků, pocitu sounáležitosti a jedinečné společné síly. Zážitek, který pozvedne na mnoho dní.

Vstupné dobrovolné na pokrytá energií studia. kde kírtan probíhá. Nadbytek vstupného bude věnován na podporu potřebných, pro které v současné chvíli pořádáme sbírky.

bottom of page