Sat on the Rocks

pro malou skupinku praktikujících jógínů a spirituálně zaměřených lidí 
(umění jógy není podmínkou)

podzim 2021

Spirtuální cesta Indií a Nepálem         2021

Cílem cesty je podpořit a povznést v účastnících poutě spirituální sebe-rozvoj, trávit na vybraných místech více času v meditacích, s opakováním mantry v srdci, vyciťováním si vnitřního ticha v duchovním srdci a tak dojít co největšího pročištění, projasnění a duchovního poznání. Energie míst po staletí provibrovávána modlitbami a vírou zdejších lidí má podpořit tento záměr. Cesta je vhodná i pro lidi hojící se ze zdravotních potíží, jimž je blízký přístup bhaktijógy, karmajógy a džňánajógy nebo jakákoliv cesta lásky. Naopak cesta není vhodná pro ty, jenž touží poznat co nejvíce turistických atrakcí. Ať už sikhský, buddhistický, hindský chrám či čisté předhůří Himalájí, kamenná svatyně nebo pohled na jezero, všechna tato místa nesoucí staletou víru, důvěru a modlitby, podpoří náš záměr, jenž slouží nejen nám samotným, ale celému našemu okolí a z/Zemi.

Spirituální cesta Indií nás zavede na ta nejdůležitější poutní místa. V Amritsaru se zúčastníme modliteb v Božím chrámu - nejposvátnější svatyni sikhismu, staneme se svědky obřadů u posvátné řeky Gangy a zažijeme silnou duchovní energii nejstaršího města světa-  Váránasí. McleodGani nejsou jen výhledy na Himaláje, ale především domov Dalajlámy a tibetských mnichů. Rodiště buddhy Lumbini bude naší první zastávkou v Nepálu. Den v Chitwanu strávíme pozorováním majestátních slonů, krokodýlů a nepálských nosorožců, jež budou připomínkou naší úlohy ochrany a pomoci všem živým tvorům. Dech beroucí chrámy v Kathmandu a v Pokhaře završí naši spirituální cestu a snažení.

podrobnosti k cestě brzy