top of page

Vizualizační techniky

Milí přátelé,

jóga je velkou studnicí úžasných informací a zejména nabídkou zkušeností, jak dojít k sobě samé/samému do nejhlubší hloubky svého Bytí. Rádi se dělíme s vámi o praxi technik jógy prostřednictvím videí, jež dáváme veřejnosti volně k užívání.

Tip, jak postupovat ve vizualizačních technikách: 

  • v případě, že jste neklidný člověk s preferencí pohybové akce a turbulentní mysli začněte nejprve s relaxačními technikami dle instrukcí

  • zaujměte naprosto pohodlnou pozici např. v lehu v lůžku tak, aby se tělo vůbec nepřipomínalo

  • buďte pokorní, neoslavujte své pokroky příliš, zůstaňte skromní, jen pozorujte (po pýše následuje obvykle pád)

Léčení vlastní plodivou silou, hadí silou a bílým světlem

Namasté  

 Subham astu sarva džagatam!  Šťastny, ať jsou všechny bytosti!

bottom of page